BASAN BORINGEN
BASAN BORINGEN
BETONBORINGEN
SPOTBORINGEN
VENTILATIEBORINGEN
MONTAGE C, C+, D, D+
SLIJPEN GEWAPEND BETON
ONDERGRONDSE BORINGEN
TELEFOON- EN GASLAANSLUITING ZONDER BREKEN!
Wezelbaan 17   -   3290 Schaffen-Diest
0475 59 82 83   -   info@basanboringen.be